Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

polityka plików cookie

WPROWADZENIE

Za pomocą niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej hi-par.es z posiadaczem HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCION S.L. informuje o swojej polityce plików cookies, przestrzegając w ten sposób postanowień artykułu 22.2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

CO TO JEST COOKIE

Plik cookie to plik pobrany na komputer po uzyskaniu dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej, między innymi, przechowywać i pobierać informacje o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego wyposażenia oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z ich urządzeń, mogą być używane do rozpoznawania do użytkownika Przeglądarka użytkownika zapamiętuje pliki cookie na dysku twardym tylko podczas bieżącej sesji, zajmując minimalną ilość miejsca w pamięci i nie uszkadzając komputera. Pliki cookie nie zawierają żadnych konkretnych danych osobowych, a większość z nich jest usuwana z twardego dysku po zakończeniu sesji przeglądarki.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie jako standard i niezależnie od tego

zezwalają lub uniemożliwiają tymczasowe lub przechowywane pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa.

Bez zgody użytkownika poprzez aktywację plików cookie w przeglądarce przechowywane dane nie będą powiązane z danymi osobowymi podanymi w momencie rejestracji lub zakupu.

Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie tego portalu do przetwarzania informacji zebranych w sposób i do wyżej wymienionych celów. Uznaje także możliwość odrzucenia przetwarzania takich danych lub informacji odrzucających użycie plików cookie, wybierając odpowiednią konfigurację do tego celu w przeglądarce. Chociaż ta opcja blokowania plików cookie w przeglądarce może nie pozwalać na pełne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności sieci.

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na twoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowane na twoim komputerze.